FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/05/2020 đến 26/05/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Năm 2020 16:07:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/05/2020 đến 26/05/2020

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/05/2020 đến 26/05/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 160222_20-den-26.5.2020.pdf