Quốc Cường Gia Lai đã bán được 35% vốn BĐS Sông Mã cho 1 cá nhân

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Sáu 2020 08:35:00

QCG đã bán 35% vốn BĐS Sông Mã với giá 121,65 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) thông báo hoàn tất việc chuyển nhượng 35% cổ phần sở hữu tại CTCP Bất động sản Sông Mã cho đối tác với giá 121,65 tỷ đồng. Theo đó BĐS Sông Mã không còn là công ty liên kết của QCG chỉ còn sở hữu 14,9% vốn.

Đơn vị nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên là bà Lê Thị Thanh Thúy với giá trị tính theo mệnh giá là 28 tỷ đồng và giá trị chuyển nhượng 121,65 tỷ đồng. Tổng giám đốc QCG Nguyễn Thị Như Loan sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng trên.

Trước đó Quốc Cường Gia Lai đã có quyết định sẽ bán toàn bộ 49,9% BĐS Sông Mã với giá tối thiểu 172 tỷ đồng; như vậy công ty dự kiến còn bán tiếp 14,9% vốn còn lại.

Năm 2017, QCG đã mua 99,8% vốn BĐS Sông Mã với giá 333 tỷ đồng; tuy nhiên sang năm 2018, QCG quay lại bán 49,9% vốn. BĐS Sông Mã được thành lập năm 2000, đang sở hữu quỹ đất dự án Phước Lộc - Nhà Bè.

Lan Điền