BIDV, HDBank và Vinhomes là tâm điểm phát hành trái phiếu quý II

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:14:00

Các tổ chức tín dụng tích cực huy động trái phiếu trong quý II với 46.407 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nửa đầu năm, thị trường trong nước ghi nhận 983 đợt đăng ký phát hành trái phiếu với tổng giá trị 226.336 tỷ đồng. Đối với phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, có 3 đợt đăng ký với tổng giá trị 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số đợt phát hành thực tế là 818 đợt trong nước và không thực hiện phát hành quốc tế, tổng giá trị huy động 156.237 tỷ đồng.

Kỳ hạn ưa thích của các doanh nghiệp là 3 năm với giá trị phát hành 66.242 tỷ đồng, chiếm 42,3%.

Xét về quy mô phát hành loại hình doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng đã huy động được 47.347 tỷ đồng trái phiếu, chiếm tỷ trọng 30,3%. Các doanh nghiệp bất động sản huy động được 45.592 tỷ đồng, tỷ trọng 29,16%.

Riêng quý II, thị trường ghi nhận 522 đợt phát hành trái phiếu trên 647 đợt đăng ký, tổng giá trị huy động được 117.719 tỷ đồng trên 166.875 tỷ giá trị đăng ký.

Các tổ chức tín dụng khá tích cực huy động vốn từ trái phiếu trong quý II với tổng giá trị 46.407 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân 4,48 năm. Trong đó, BIDV phát hành gần 14.700 tỷ đồng và HDBank phát hành 8.500 tỷ đồng trái phiếu.

Doanh nghiệp bất động sản chỉ huy động 25.458 tỷ đồng, riêng Vinhomes là 12.000 tỷ đồng.

Thùy Yên