DGC: Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:19:00

DGC: Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục như sau:


Tài liệu đính kèm
 51718_TC-hop-nhat-2019.pdf
 51722_-hop-nhat-Q12020.pdf
 51725__BCTC-rieng-2018.pdf
 51730__BCTC-rieng-2019.pdf
 51736_714_Ban-cao-bach.pdf
 51740_TC-hop-nhat-2018.pdf
 51743_CTC-rieng-Q12020.pdf
 51744_-ky-doanh-nghiep.pdf
 20200714_Dieu-le.pdf
 51753_thuong-nien-2020.pdf