ACC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:41:00

ACC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53218_an-BCTC-nam-2020.pdf