DXG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:30:00

DXG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53221_oan-nien-do-2020.pdf