ITC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:29:00

ITC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53224_g-kiem-toan-2020.pdf