LIX: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:28:00

LIX: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2019

 Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53228_ot-cuoi-nam-2019.pdf