DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Hoàng Huệ, Đoàn Hồng Lan & Lương Văn Thành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:28:00

DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Hoàng Huệ, Đoàn Hồng Lan & Lương Văn Thành

Lê Thị Hoàng Huệ, Đoàn Hồng Lan & Lương Văn Thành thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:


Tài liệu đính kèm
 53231_u--Doan-Hong-Lan.pdf
 53232_Le-Thi-Hoang-Hue.pdf
 53232_-Luong-Van-Thanh.pdf