PDR: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 3 năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:25:00

PDR: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 3 năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 3 năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  53236_an-250-ty-200714.pdf