NT2: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:21:00

NT2: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53239_ang-dau-nam-2020.pdf