ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Hồng Cẩm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 17:41:00

ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Hồng Cẩm

Lê Thị Hồng Cẩm  thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau:


Tài liệu đính kèm
 54720_-Le-Thi-Hong-Cam.pdf